tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Socjoterapia ( z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)

Socjoterapia ( z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)

Studia podyplomowe SOCJOTERAPIA trwają trzy semestry i są realizowane w systemie zaocznym w spoób hybrydowy. Studia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Studia podyplomowe dla nauczycieli z jeleniogórskich szkół w ramach projektu pn. "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach" na podstawie umowy na usługi społeczne zawartej z Miastem Jelenia Góra.

Program studiów>>>

Harmonogram studiów>>>

Zjazdy I semestr>>>
Zjazdy II semestr>>>
Zjazdy III semestr>>>

Strona tytułowa pracy dyplomowej>>>
Oświadczenie autora pracy i promotora >>>

Uwaga !
Pracę dyplomową należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2023 r. w jednym egzemplarzu w miękiej oprawie oraz na płycie CD zapisaną w formacie PDF. Podpisane oświadczenie przez  autora pracy i promotora powinno stanowić ostatnią stronę pracy.
Obrona odbędzie się 10 czerwca 2023 r.